امتحان نوشت

آدم دلش بخواهد موهایش را بکَّند باید که را ببیند....

به خدا...

وقت که کلا ندارم؛اصلا؛تقاضا نکنید...خنگ هم گاهی می شوم...؛گاهی هم که می روم توی این فکر؛... تر تر هم می شوم...تازه دراین خنگی از خودم "تز"هایی بس پرکاربرد هم می دهم...مثلا همین امروز...

یک درس مزخرفیست در این رشته های پزشکی و وابستگانش که"مامایی"باشد به نامِ جنین شناسی....خدا بگویم؛...بگذریم ؛خدا نگذرد از مولفان زحمت کش این مجموعه...بله داشتم میگفتم....این درس شامل دو بخش پر و پیمون است که هر بخش جزیی از وجود من به حساب می آیند از بس که عاشقم آنها را!اصلا اگر کتاب بودم یک دست خواستگاری شیک از هر کدامشان می کردم...والا...

بله،هر بخش 10 فصل...هر فصل:شونصد هزارو شونصد و شصت لغت بسیار آموزنده و ...ومن سطر به سطرش را عاشقم باز هم همی...

آمدیم تز دادیم گفتیم بیاییم اول آن بخش های کوچک را بخوانیم بعدن!برویم سر فصل های عاشقی دیگر!فصل های گنده ماندند بعد از سه بعد ازظهر امروز...ناگهان خبر از غیب رسید فصلهای کوچمولو را نباس(!)میخواندیم...ومن بازهم بچه زرنگ بازی درآوردم و جزایش را دیدم....

من هم لجباز باخودم هم لج میکنم و وقت تلف میکنم و درس نمی خوانم تا بیدار بمانم تا دو پس از نیمه شب و چشمانم بیاید روی کاغذ تا بفهمم "بچه زرنگ بازی در نیاورم بار دیگر"

بعدا نوشت:ضمنا باید عرض کنم خدمت حضور منورتون،امتحان ساعت 10:30 شروع می شد ومن نمیدانستم...ساعت 10:25نیت حاضر شدن کردم قربت الی الله!!!!

بعدا ترتر نوشت:گریهتازه فکر کنم،failشم....

/ 6 نظر / 11 بازدید
mina amiri

[خنده][خنده] مردم از خنده منم این خاطراتو نوشتم البته من بچه زرنگ بازیم خیلی بهتر از تو بود حداقل قلبو یه مرور کردم... تازشم قیافت امروز دیدنی بود اگه خرم رو پل گیر نمیکرد میومدم جلوت و فرت و فرت میخندیدم آخه دختر حتما باید 5مین قبلِ امتحان بیای یونی؟؟؟[نیشخند]

sahar

[قهقهه] بعله دیگه وقتی عادم اشق باشه اینم عوارضشه!![خرخون] نترس عزیزم نمی افتی....

ریحانه

نمی افتی[نیشخند]ای بابا دیروزش باسه همین هی فرتوفرت اس میدادی که وقت تلف کنی منو بگو که عذاب وجدان گرفته بودم که چرا به این اس دادم که این مجبور شه جواب بده وقتش تلف بشه[عصبانی]

تنها

گذشته در چشمانم مانده است عبور ثانیه ها ی رد شده در تمام نگاه هایم مشهود است چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی صبور میمانم و بی تفاوت می گذرم که نفهمی هنوز هم دوستت دارم

ساحل

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´آپ کردم ´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´ بدو بیا ´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´راستی نظر یادت نره هااااااا´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´

فاطمه

سلااااااااااااااااااااام من که قراره از ترم های اینده بچه خوبی بشم کلن book worm بشیم اگه خدا بخاد چون این ترم خیلی اذیت شدم فک کن یه دانشجو امتحاناش با بچه های ابتدایی تموم شه مسولین اصلن پاسخگو نیستن [عصبانی]