همین آدمهای نازنازیِ خوش قلب=(

ما آدمها خیلی مظلومیم..خیلی...همین که میتوانیم فکر کنیم؛میتوانیم افکار دیگران را بخوانیم؛قضاوتشان کنیم،میتوانیم بفهمیم که فلانی بهمان تیکه انداخت..فلانی حالش از دیدن قیافه ی نحسمان بهم میخورد..فلانی عاشق تیپ آنروزمان بود...فلانی وقتی از در کلاس رفتیم بیرون ادای راه رفتنمان را در آورد...فلانی فکر میکند ما از اوناشیم(از کدوماش خودمم نمیدونم(!))؛..فلانی از فن بیانمان خوشش می آید؛فلانی...

ما آدمها خیلی مظلومیم که انقدر میفهمیم...که انقدر فلانیها برایمان مهم است..که انقدر آدم دور و برمان است، که گاهی نگاه هایشان سنگین می شود بر پیکره ی شصت کیلو گرمی مان؛ما آدمها خیلی مظلومیم که پیش می آید که در دامنه ی آدمها تعریف نمی شویم...خیلی مظلومیم که بلدیم حال یک دیگر را آنچنان بگیریم که طرف یک هفته برود توی بُق(!)؛خیلی مظلومیم که حال گرفتن از دیگران برایمان یک هنر وبه نوعی عرضه محسوب می شود؛حتی خیلی مظلومیم که اگر جواب کسی را ندادیم یعنی :خاک بر سرِ بی عرضت کنم(!)...

ما آدمها خیلی مظلومیم؛که عاشق میشویم؛بعد بهمان میگویند؛برو دهنت را آب بکش تو عشق میفهمی چیست...ما آدمها خیلی مظلومیم؛که برای موفقیت های همدیگر خوشحال میشویم ولی بعضی از آن همدیگرها،سنگ می آندازند جلوی پایمان اندازه ی هیکلمان(!)..ما آدمها خیلی مظلومیم که آدمیم ولی آدمیت را چال کرده ایم پشت این چهره های تصنعیمان...

من خیلی مظلومم که اسمم آدم است...

پ.ن1:دلم گرفته؛به اندازه ی تمام ابرهایی که نباریده اند...

پ.ن2:روی نوشته ام با هیچ کس نیست...

/ 2 نظر / 22 بازدید
mina amiri

[نگران][نگران] دیوونههه دیوونم کردی! اه اه اه اه نمیتونم دیگه حرف بزنم.حرفم لال شده رها...خ س ت ه ا م