برای پشه ها که قانونِ داروین را همچنان پایدار نگه داشته اند...

خانه ی ما،پنجره دارد؛اتاق من هم...اتاق من پنجره اش آفتاب گیر است،پرده ی پنجره ی اتاق من نیمه کنار است،پنجره ی اتاق من پرده ی مشبک با سوراخ های بسیار ریز هم دارد،سوراخ های خیلی خیلی ریز،که سوسک ها،مگس ها و خرمگس ها داخل نشوند...داخل هم نمی شوند!

پشه ها اما!پشه ها وارد می شوند،پشه ها موجودات بسیار ریزی هستند،اغلب شش پا دارند و بعضا به دلایل خاصی همچون برخورد خیلی خیلی نزدیک با پنجره ی اتاقم یکی از پاهایشان را از دست می دهند و پنج پا می شوند...پشه ها بدن های سه قسمتی دارند،درست مثل آدم ها...قسمت سری،قسمت سینه ای و قسمتِ دُمی! با این تفاوت که دُمِ ما_ یعنی انسانها به پا مبدل گشته_ و دُم آنها_یعنی پَشه ها نه!_...

پشه ها اغلب موجوداتی با ذاتِ پلید هستند و نیش هایی را نه از سَرِ دفاع!بَل از سَرِ کینه و یا چه می دانم کِرمِ پشه ایشان در بدن ما_یعنی همان انسانهایی که قسمتِ دمی مان به قسمت پایی! مبدل گشته_فرو می کنند...طی تحقیقاتی که دانشمندان کوشا و مهربانِ وطنِ عزیزمان ایران؛در زمانی که ما_یعنی همان انسانهایی که قسمتِ دمی مان به قسمت پایی!مبدل گشته_خواب بوده ایم و اینان_یعنی همان دانشمندان کوشای وطنِ عزیزمان_بیدار،انجام داده اند به نتایجی به شرح ذیل رسیده اند:

اَلِف:در اثر نیش حشرات به خصوص پشه ها اثراتی بس زشت روی جای به جای بدن ما_یعنی....:)_ایجاد می شود.

بِ:این آثار_آثار:ج مکسَرِ اَثَر_ بیشترِ مواقع به رنگِ قرمز و گاهاً به رنگ هایی نظیرِ صورتی هم مشاهده می شوند.

جیم:گفتنیست نیش اینان_یعنی پشه ها_ خارشِ شدیدی دارد.

دال:براثرِ تلاشی که افراد_یعنی ما_ در جهتِ خارانیدن(مصدرِ مصدرِ خاریدن)،(خاریدن_مصدرِ اسمِ خارش!) انجام می دهند بر طبقِ نظریه ی داروین(!) دست های درازتر و کشیده تر حاصل می شود، که برحسب اتفاق این دست ها بسیار موردِ دلخواه جوانانِ نسلِ امروز ایران اسلامی هستند.

هِ:قبلاً از همکاری دوستِ عزیزمان رها ممنونیم:)

/ 20 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mina amiri

آخه راسدش نمیشد نظر یکیو پاک کنم چون که شاید ناراحت میشد ولی تو چون دوسدمی ازم ناراحت نمیشدی...ولی شدی فک کنم بعدشم میخواستم به آرزوت برسی نظراتم رند بشه... اصن بیخیال بابا خودتو عخشه

mina amiri

واییییییییی بخشیدی منو؟؟مرسی رهی جون[نیشخند] دلت میومد نبخشی؟؟؟؟

mina amiri

چرا من این همه اخم دارم؟[افسوس]

vahide

یعنی منو فراموش کردی[ناراحت] به همین زودی... بی وفا! اما من دست بر دار نیستم... [مغرور]

افشین

تن داروین(البته اگر تنی باقی مونده باشد)در گور لرزید. :)

قطره

واقعا با رتبه ی 3000؟ طبق این جستجوهای من میشُد پزشکی قبولـ شی !!! من دو سال تا کنکور وقت دارم...اونوقت بجا درس خوندن هی دارم کارنامه این و اونُ میبینم !!!! اُمیدی هست؟[نیشخند]

قطره

پشه....! وای که این پشه ها ما رو دیوانه میکنند ! خیلی پلیدن واقعا... خیلی نصفه شب که ادم خوابه خوابه یهو میانُ بیدار میکننت !

kiyarash

پشه های کثافطط [لبخند]

پـرنیآن

برآی تو هم بود هآ اون پست :) چه عنوآن ِ بآنمکی :))))

sahar

[خنده][قهقهه] چقد خندیدم دیییییونه تازه خیلی هم وقتی از نزدیک نگهشون کنی زشتننننن