"حافظ"

ای سروناز حسن که خوش میروی بناز.....عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز

 

+:فال گرفتم...؛کاشف هر رازم؛حافظم؛برایم نوشت...

/ 4 نظر / 19 بازدید
mina amiri

رها رها رهاااااا رهای من این یعنی نرو دیگه...ببین بری من داغون میشما[بغل]

sahar

عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز[قلب][گل] همیشه حقیقتو میگه راستی حافظ از کجا می فهمه؟؟[تعجب]

sahar

[سوال]

sahar

[سوال]