چی بگم!

من،دلتنگم...

دلتنگِ آرامِ جانم...

چه اندازه اندوه می بارد...از من...از چشمانِ من...چشمان من دلتنگ اند...

/ 1 نظر / 37 بازدید
کیوسک

چه اندازه بی تابی ام ..چه اندازه اش را ...بنویس.