این همه آدم تو این شهر ریخته

                                       چرا تو؟

                                          چرا تو؟

                                              چرا تو؟

/ 0 نظر / 6 بازدید