" ادب مرد به ز دولت اوست."

ناراحت شدم!

خیلی...

نمی شد چیزی ننوشت...

غمگین ناکه خیلی=(

+


/ 6 نظر / 10 بازدید
فاطمه

چی کی چی شده هاااااااااااااااااااااااا؟

فاطمه

خباین لینکشو یه رنگ دیگه بذار کامل نخوندم فعلن چیزی نمیگم اصلن چی بگم [ناراحت]

mina amiri

بابا رها بیخیال...حرفتو قبول دارما اما خو چه میشه کرد.من ازین زاتسف میترسم با اون موی خروسیش! ولی خفن بودااااا خعلی بچه هامونو اذیت کرد[پلک]

mina amiri

[نگران][نگران] رها رها رها آررررررررووووووووووومممممممممم باشه بابا با خیال اصن بهش فک کن.من به خودم نمیگیرم یه سری آدم یه غلطی کردن من این جا اعصابمو خورد کنم؟اگه بخوام ناراحت باشم واسه بچه هایی ناراحت میشم که سر چهار راه ها بچگیشون میخشکه... اگه بخوام ناراحت باشم واسه اون دختری ناراحت میشم که به خاطر یه جواب نه باید تا آخر عمرش صورتشو از همه بپوشونه...اگه بخوام ناراحت بشم واسه خعلی چیزای دیگه ناراحت میشم نه این چیزا کارشون احمقانه بود درسته. میدونم همه اینجوری نیستن اما همینه عزیزم تر و خشک با هم میسوزن... تازشم بیخیال[زبان]

sahar

اقا جریان چیه[خرخون]

sahar

فهمیدم خودم[نیشخند]